NazwaDataRozmiar
20180620_IF_BSUSTKA_2017_01.pdf

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2017

2018-06-20 08:3164117.52 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_02.pdf

Uchwała Zebrania Przedstawicieli zatwierdzająca sprawozdanie finansowe 2017

2018-06-20 08:3454.29 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_03.pdf

Sprawozdanie biegłego rewidenta

2018-06-20 08:34399.50 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_04.pdf

Zestawienie zmian w kapitale

2018-06-20 08:34139.26 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_05.pdf

Informacja finansowa do spawozdania

2018-06-20 08:34355.27 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_06.pdf

Bilans

2018-06-20 08:34203.75 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_07.pdf

Rachunek zysków i strat

2018-06-20 08:3498.82 KB
20180620_IF_BSUSTKA_2017_08.pdf

Rachunek przepływów pieniężnych

2018-06-20 08:34155.53 KB
Script logo